در حال نمایش 2 نتیجه

بلغم رماس عالیان

۷۰,۰۰۰ تومان
خواص :
 • رفع رطوبت اضافه بدن
 • رفع ورم معده
 • رفع اشتهای کاذب
 • رفع درد مفاصل بلغمی
 • کنترل ادرار
 • رفع عفونت معده
 • رفع پر خوابی
 • رفع کسالت صبحگاهی
 • صد در صد گیاهی و ایرانی
 • و...

*** خرید بیشتر ، تخفیف بیشتر*** 6 عدد  ... 15 درصد 18 عدد ...... 30 درصد 60 عدد ......... 35 درصد 120 عدد ............ 40 درصد تخفیف 40 درصدی به خریدهای بالای 1000 عدد

معجون بلغم رماس هاله سبز

۹۰,۰۰۰ تومان
خواص:
 • رفع رطوبت اضافه بدن
 • درمان ورم معده
 • رفع اشتهای کاذب
 • درد مفاصل بلغمی
 • کنترل ادرار
 • درمان پر خوابی  و کسالت صبحگاهی
 • و...

*** خرید بیشتر ، تخفیف بیشتر*** 5 عدد  ... 15 درصد 9 عدد ...... 30 درصد 99 عدد ......... 35 درصد 999 عدد ............ 40 درصد تخفیف 40 درصدی به خریدهای بالای 999 عدد