نمایش دادن همه 2 نتیجه

رماس معجون بلغم عالیان

50,000 تومان
خواص :
 
 • معجون بلغم (رماس) عالیان
 • رفع رطوبت اضافه بدن
 • رفع ورم معده
 • رفع اشتهای کاذب
 • رفع درد مفاصل بلغمی
 • کنترل ادرار
 • رفع عفونت معده
 • رفع پر خوابی
 • رفع کسالت صبحگاهی
 • صد در صد گیاهی و ایرانی
 • و...
 

*** خرید بیشتر ، تخفیف بیشتر*** 5 عدد  ... 15 درصد 20 عدد ...... 30 درصد 100 عدد ......... 35 درصد 1000 عدد ............ 40 درصد تخفیف 40 درصدی به خریدهای بالای 1000 عدد

معجون بلغم رماس هاله سبز

68,000 تومان
خواص:
 • رفع رطوبت اضافه بدن
 • درمان ورم معده
 • رفع اشتهای کاذب
 • درد مفاصل بلغمی
 • کنترل ادرار
 • درمان پر خوابی  و کسالت صبحگاهی
 • و...

*** خرید بیشتر ، تخفیف بیشتر*** 5 عدد  ... 15 درصد 9 عدد ...... 30 درصد 99 عدد ......... 35 درصد 999 عدد ............ 40 درصد تخفیف 40 درصدی به خریدهای بالای 999 عدد