سیستم کسب درآمد بجنو
فروش جزیی ، کلی و صادرات بجنو

فروشگاه اینترنتی محصولات طبیعی بجنو | خانه ارگانیک با فروشگاه های با عنوان خانه ارگانیک در شهر مشهد فعالیت خود را به صورت خرید حضوری از سال ۱۴۰۰ شروع کرده و امید است این فروشگاهها در شهرهای دیگر بتواند محصولات سالم و طبیعی را به هموطنان به صورت حضوری ارائه دهند.