ضد تبخال کیلین هرپس

۵۵,۰۰۰ تومان
خواص :
 • درمان تبخال ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس
 • حاوی عصاره خشک برگ بادرنجویه
 • و ...

*** خرید بیشتر ، تخفیف بیشتر*** 5 عدد  ... 15 درصد 10 عدد ...... 25 درصد 50 عدد ......... 30 درصد 100 عدد ............ 35 درصد *** تخفیف 35 درصدی به خریدهای بالای 100 عدد ***

روغن و پماد الاغ روجا اصل

۶۵,۰۰۰ تومان
خواص :
 • تسکین و درمان اواع درد های سیاتیک
 • آرتروز
 • کمر درد
 • درمان دیسک کمر
 • درمان پادرد
 • گردن درد
 • و ...

*** خرید بیشتر ، تخفیف بیشتر*** 5 عدد  ... 15 درصد 20 عدد ...... 30 درصد 100 عدد ......... 35 درصد 1000 عدد ............ 40 درصد *** تخفیف 40 درصدی به خریدهای بالای 1000 عدد ***

روغن و پماد خشخاش روجا

۶۰,۰۰۰ تومان
خواص :
 • درمان میگرن
 • درمان درد زانو
 • درمان درد سیاتیک
 • درمان درد های مفصلی
 • بهبود سلامت قلب
 • و ...

*** خرید بیشتر ، تخفیف بیشتر*** 5 عدد  ... 15 درصد 10 عدد ...... 30 درصد 50 عدد ......... 35 درصد 100 عدد ............ 40 درصد تخفیف 40 درصدی به خریدهای بالای 100 عدد

کرم آلاء طوس

۵۸,۰۰۰ تومان
خواص :
 • درمان و تسکین کمر درد، پا درد و زانو درد
 • کاهش دردهای عضلانی و مفصلی حاصل از نقرس و آرتروز، روماتیسم
 • کاهش درد گرفتگی و کوفتگی عضلات، کشیدگی و فشارهای عضلانی
 • از بین بردن ورم و التهاب مفاصل
 • و ...

*** خرید بیشتر ، تخفیف بیشتر*** 5 عدد  ... 15 درصد 20 عدد ...... 30 درصد 100 عدد ......... 35 درصد 1000 عدد ............ 40 درصد *** تخفیف 40 درصدی به خریدهای بالای 1000 عدد ***

کرم ماساژ دپی

۵۸,۰۰۰ تومان
خواص :
 • تسکین دهنده درد
 • انقباض کشیدگی های عضلات
 • موثر در بهبود رگ به رگ شدن
 • آسیب های ورزشی
 • گرفتگی های عضلانی
 • و ...
 

*** خرید بیشتر ، تخفیف بیشتر*** 5 عدد  ... 15 درصد 20 عدد ...... 30 درصد 100 عدد ......... 35 درصد 1000 عدد ............ 40 درصد *** تخفیف 40 درصدی به خریدهای بالای 1000 عدد ***

کرم ماساژ ویکس

۲۵,۰۰۰ تومان
خواص :
 • اثر عالی در کاهش دردهای عضلانی
 • تسکین دردهای ضرب دیدگی، دردهای روماتیسمی
 • شل کردن عضلات منقبض شده
 • قیمت عالی در مقایسه با کارایی فوق العاده
 • و ...
 

*** خرید بیشتر ، تخفیف بیشتر*** 5 عدد  ... 15 درصد 20 عدد ...... 30 درصد 100 عدد ......... 35 درصد 1000 عدد ............ 40 درصد *** تخفیف 40 درصدی به خریدهای بالای 1000 عدد ***

ونتوجینو پماد ضد درد

۶۵,۰۰۰ تومان
خواص :
 • درمان های درد های استخوانی
 • درمان پادرد
 • درمان زانو درد
 • و ...

*** خرید بیشتر ، تخفیف بیشتر*** 5 عدد  ... 15 درصد 10 عدد ...... 30 درصد 50 عدد ......... 35 درصد 100 عدد ............ 40 درصد *** تخفیف 40 درصدی به خریدهای بالای 100 عدد ***

پماد ضد درد اکبر2 حکیم مومن تبریزی

۶۵,۰۰۰ تومان
خواص :
 • کاهش دردهای آرتروز شانه‌ها و گردن
 • کاهش دردهای مفصلی
 • کاهش دردهای نقرس
 • کاهش دردهای آرتروز
 • برطرف کننده دردهای عضلانی
 • برطرف کننده درد رماتیسم مزمن
 • برطرف کننده درد دیسک
 • و ...

*** خرید بیشتر ، تخفیف بیشتر*** 5 عدد  ... 15 درصد 10 عدد ...... 25 درصد 50 عدد ......... 30 درصد 100 عدد ............ 35 درصد *** تخفیف 35 درصدی به خریدهای بالای 100 عدد ***

پماد ضد درد خشخاش

۳۵,۰۰۰ تومان
خواص :
 • تسکین کمردرد، پادرد، عضلات و گرفتگی رگ‌ها
 • درمان درد سیاتیک
 • تسکین درد های مفصلی و عضلانی( گرفتگی و مشکلات سیاتیک، بیماری های
 • تسکین درد های استخوانی
 • بهبود گردش خون در ناحیه مورد نظر
 • تقویت مفاصل و عضلات آسیب دیده
 • و ...

*** خرید بیشتر ، تخفیف بیشتر*** 5 عدد  ... 15 درصد 12 عدد ...... 30 درصد 96 عدد ......... 35 درصد 960 عدد ............ 40 درصد *** تخفیف 40 درصدی به خریدهای بالای 1000 عدد ***

پماد ضد بواسیر هموروئید روجا

۳۵,۰۰۰ تومان
خواص :

*** خرید بیشتر ، تخفیف بیشتر*** 5 عدد  ... 15 درصد 20 عدد ...... 30 درصد 100 عدد ......... 35 درصد 1000 عدد ............ 40 درصد *** تخفیف 40 درصدی به خریدهای بالای 1000 عدد ***

پماد ضدخارش و اگزما هلسی

۷۹,۰۰۰ تومان
خواص :
 • ضداگزما
 • ضدخارش
 • ضد حساسیت
 • 100% گیاهی
 • ضد کهیر
 • و ...

*** خرید بیشتر ، تخفیف بیشتر*** 5 عدد  ... 15 درصد 20 عدد ...... 25 درصد 100 عدد ......... 30 درصد 1000 عدد ............ 35 درصد *** تخفیف 35 درصدی به خریدهای بالای 100 عدد ***

پماد عرق النسا شفای کردستان

۶۵,۰۰۰ تومان
خواص :
 • تسکین و درمان دردهای مفصلی و عضلات
 • تقویت مفاصل و عضلات آسیب دیده
 • بهبود گردش خون در ناحیه مورد نظر
 • درمان درد و گرفتگی ناشی از حوادث و تصادفات
 • درمان بیماری های استخوانی
 • درمان بیماریهای مربوط به دیسک، آرتروز، واریس پا
 • خارج کردن رطوبت از مفاصل و عضلات
 • تسکین دردهای استخوانی
 • و ...

*** خرید بیشتر ، تخفیف بیشتر*** 5 عدد  ... 15 درصد 20 عدد ...... 30 درصد 100 عدد ......... 35 درصد 1000 عدد ............ 40 درصد *** تخفیف 40 درصدی به خریدهای بالای 1000 عدد ***