1. بازاریاب اینترنتی کسی است که بتواند تبلیغ و فروش محصولات را در فضای مجازی انجام دهد.
  2. بازاریاب ها در سه سطح 1ستاره (*) ، 2ستاره(*) و 3ستاره(*) فعالیت می کنند.
  3. بازاریاب جدید به عنوان 1ستاره (*) فعالیت خود را شروع می کند و پورسانت فروش محصولات 20 درصد قیمت کالا محسوب می شود.
  4. در صورتیکه تعداد معرفی لینک و خرید موفق به 100 عدد برسد به عنوان 2ستاره (**) ارتقا پیدا می کند و پورسانت فروش محصولات 23 درصد قیمت کالا محسوب می شود.
  5. و در صورتیکه تعداد معرفی لینک و خرید موفق به عدد 300 برسد بازاریاب به عنوان (***) فعالیت می کند و پورسانت فروش محصولات 25 درصد قیمت کالا محسوب می شود.
  6. بازاریاب هایی که ماهانه بالای 2 میلیون پورسانت دریافت و 3 ماه متوالی فعالیت کنند بیمه تامین اجتماعی برای خود و خانواده محترمشان پرداخت خواهد شد.
  7. پورسانت های هر ماه روز دوم ماه بعدی واریز خواهد شد.
بازاریاب تعداد لینک ارسالی و خرید موفق پورسانت دریافتی به درصد
* 20
** 100 23
*** 300 25
جدول پورسانت گیری

نکته : با توجه به اینکه این سایت فروش کلی محصولات را با سود کم دارد ، لذا بازاریابانی که برای فروشگاه ها یا خریداران کلی که تخفیف محصولاتشان بالای 15 درصد محاسبه می شود. پورسانت بازاریاب 1/5 پورسانت دریافتی می باشد.

به عنوان مثال خریدار 1 میلیون تومان با احتساب بالای 15 درصد تخفیف خرید کند پورسانت بازاریاب 3 ستاره 50 هزار تومان خواهد بود.

تعداد محصولات از 1 نوع تخفیف محصولات یر حسب درصد
5 15
20 35
100 40
1000 45
تخفیف های هوشمند برای خرید از سایت بر اساس تعداد محصول