ژل رویال طبیعی ۱۰ گرمی

۱۵۰۰۰۰ تومان

عسل آویشن طبیعی

۱۴۰۰۰۰ تومان

عسل اسطوخودوس طبیعی

۱۴۰۰۰۰ تومان

عسل بابونه طبیعی

۱۳۰۰۰۰ تومان

عسل بهارنارنج طبیعی

۱۲۵۰۰۰ تومان

عسل ترنجبین (خارشتر) طبیعی

۱۲۰۰۰۰ تومان

عسل چند گیاه پاییزه

۱۳۰۰۰۰ تومان

عسل زرشک طبیعی

۱۵۰۰۰۰ تومان

عسل زول طبیعی

۱۳۰۰۰۰ تومان

عسل سیاه دانه طبیعی

۱۶۰۰۰۰ تومان

عسل طبیعی چند گیاه

۱۲۵۰۰۰ تومان

عسل طبیعی کنار (سدر)

۱۰۶۰۰۰ تومان